- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascalÝ tưởng: Lấy số lớn hơn trong 2 số trừ đi nhau. Lặp lại thao tác đến khi nào 2 số bằng nhau -> UCLN. Lấy tích của 2 số chia cho UCLN -> BCNN.

Thuật toán tìm Bội chung nhỏ nhất và Ước chung lớn của 2 số trong Pascal:


Cách 1: Dưới đây là thuật toán tìm UCLN bằng cách trừ đi nhau, được trình bày trong SGK tin học 10.

var x,y,UCLN,BCNN:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
While x<>y do If x>y then x:=x-y else y:=y-x;
UCLN:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,' ',BCNN);
end.

Cách 2: Thuật toán Euclide: Ngoài cách tìm UCLN như trên. Các bạn có thể sử dụng cách chia lấy dư (mod), chương trình sẽ tối ưu do phải thực hiện ít phép tính hơn.

Ý tưởng: UCLN của 2 số x, y cũng là UCLN của 2 số y và x mod y, vậy ta sẽ đổi x là y, y là x mod y cho đến khi y bằng 0. Khi đó UCLN là x.

var x,y,UCLN,BCNN,t:integer;
begin
readln(x,y);
BCNN:=x*y;
t:= y mod x;
While t <> 0 do
      Begin
        t:= x MOD y;
        x:= y;
        y:= t;
      End;
ucln:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
write(UCLN,' ',BCNN);
end.

Cách 3: Tìm UCLN bằng cách dùng đệ quy: Đệ quy được hiểu đơn giản là sự gọi nhiều lần chương trình con trong chương trình. Thực sự, đối với bài toán đơn giản, không ai sử dụng đệ quy vì sẽ làm phức tạp vấn đề và làm chương trình trở nên rắc rối, phải thực hiện nhiều phép tính hơn. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải dùng đệ quy, các bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây:

function ucln(x,y:integer):integer;
begin
if x = y then
ucln:=x
else if x > y then
ucln:=ucln(x mod y,y)
else
ucln:=ucln(x, y mod x);
end;
var x,y:integer;
begin
readln(x,y);
write('Ước chung lớn nhất là: ', UCLN(x,y), ' Bội chung nhỏ nhất là: ', (x*y) div UCLN(x,y));
end.
Nặc danh nói...

Nếu a=0 và b=0 thì UCLN, BCNN là bao nhiêu? Chương trình này chưa đầy đủ bạn à.


09:31 28 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

Rất hay! Mình sắp thi Tin rồi nên dạo này ôn gấp quá. Mong code pascal có thể cung cấp thêm nhiều chương trình nữa. Cám ơn nhiều


20:39 13 tháng 12, 2012
vo duy dong nói...

PHẦN ĐỆQUY TÌM UCLN NẾU DÙNG MOD LÀ SAI RỒI;;;;


10:34 21 tháng 12, 2012
Nặc danh nói...

Every weekend i used to pay a quick visit this web site, for the
reason that i wish for enjoyment, as this this web page conations actually nice funny material
too.

Here is my webpage :: bankruptcy laws in florida


00:41 16 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

Every weekend i used to pay a quick visit this
web site, for the reason that i wish for enjoyment,
as this this web page conations actually nice
funny material too.

Look into my web site; bankruptcy laws in florida


00:41 16 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

lan sau nho dang nhung bai day du va chinh xax voi yeu cau cua nguoi dung


07:55 18 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

Mình học thấy có một cách tìm ƯCLN rất hay mà đơn giản.
VD: Tìm ƯCLN của a và b
begin
For i:=1 to a do
If (a mod i=0) and (b mod i=0) then UCLN:=i;
end;
Các bạn thấy sao?


14:09 24 tháng 3, 2013
ngoc nguyen nói...

CÁCH NÀO CŨNG ĐƯỢC NHƯNG TUỲ THUỘC VÀO YÊU CẦU BÀI TOÁN BẠN ƠI


11:12 29 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

cam on nha


18:39 3 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

program UCLN_BCNN;
uses crt;
var a, b, aa, bb: integer;
begin
clrscr;
writeln('TIM UOC CHUNG LON NHAT VA BOI CHUNG NHO NHAT');
writeln('-------------------------*****-----------------------');
writeln('Nhap a:'); readln(a);
writeln('Nhap b:'); readln(b);
aa:=a; bb:=b;
while aa<> bb do
begin
if aa<>bb then aa:= aa - bb
else
bb:= bb - aa;
end;
writeln('Uoc chung lon nhat la:',aa);
writeln('Boi chung nho nhat la:',a*b div aa);
readln;
end.


16:27 11 tháng 5, 2013
Phẩm Nguyễn Văn nói...

Nếu a<b thì a mod b nó không thành công bạn à! bài này còn thiếu nhiều chỗ quá


08:10 12 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

code về bị lỗi exit code


10:33 22 tháng 6, 2013
Tin hoc tre Liem Chinh nói...

các bạn xem bài của mih xem sai cho nao nha
var x,y:integer;
function KTUB(x,y:integer):boolean;
var UCLN,BCNN:integer;
begin
BCNN:=x*y;
While x<>y do If x>y then x:=x-y else y:=y-x;
UCLN:=x;
BCNN:=BCNN div UCLN;
end;
begin
write('nhap x=');readln(x);
write('nhap y=');readln(y);
if KTUB(x,y) then write(x,',',y);
readln
end.


09:23 2 tháng 7, 2013
Bích Nguyễn nói...

giải giúp mình bài này với :
Tìm UCLN và BCNN của 3 sô a, b, c


14:01 21 tháng 9, 2013
Lê Hoàng nói...

mẹ dk quái đâu lặp vô hạn cmnr


16:08 4 tháng 11, 2013
Nặc danh nói...

Nếu 1 trong 2 số a và b = 0 thì n=0 nên chương trình lập tức thoát khỏi vòng lặp: với n= b mod a; ta kiểm tra : while n <>0 do vì a và b của bạn đều = 0 nên ct sẽ dừng.


21:41 18 tháng 11, 2013
Hán Long nói...

ngu zua thui toan dau dat
p co cau if i<>0 then ...
else exit;


20:51 20 tháng 11, 2013
Nặc danh nói...

kuku


20:52 20 tháng 11, 2013
Bé Con nói...

ƯCLN
m:=a;
n:=b;
while a<>b do
if a>b then a:=a-b else b:=b-a;
write('ucln',a);
write('bc:',m*n div a);


19:52 16 tháng 12, 2013
Hán Long nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

tại sao BCNN=x*y, em lớp 7


17:51 13 tháng 3, 2014
Nặc danh nói...

Cảm ơn trang web rất nhiều, nó đã giúp tôi giỏi giang hơn


17:54 13 tháng 3, 2014
Tư Hà nói...

hay.... thanks nhiều ạ


16:57 29 tháng 3, 2014
Tư Hà nói...

hay.... thanks nhiều ạ


16:58 29 tháng 3, 2014
nguyen van nói...

Vậy còn tìm UCLN của 1 dãy số thì làm thế nào vậy


20:20 13 tháng 4, 2014
nguyen van nói...

Vậy còn tìm UCLN của 1 dãy số thì làm thế nào vậy


20:20 13 tháng 4, 2014
Nặc danh nói...

tìm a,b biết:
BCNN (a,b) + ƯCLN (a,b) = 15


20:11 30 tháng 11, 2014
Nặc danh nói...

Tìm a,b biết:
BCNN (a,b) + ƯCLN (a,b) = 15


20:12 30 tháng 11, 2014
Nặc danh nói...

Oooppp


21:53 14 tháng 12, 2014
Nặc danh nói...

ai lam ho minh ve so do khoi cua thuat toan tim ucln cua n so nguyen duong


10:38 18 tháng 1, 2015
Nặc danh nói...

viet chuong trinh con tim bcnn cua 2 so nguyen duong a,b. ban nao giup mk voi


14:44 3 tháng 4, 2015
Nhung Phạm Thị Mỹ nói...

lam theo Thuật toán Euclide bo di cau lenh x:= y di code pascal di nhe


20:24 14 tháng 4, 2015
bavi quetoi nói...

Viet chuong trinh con duoi dang ham tinh boi so chung nho nhat cua hai so nguyen duong a,b. Làm giúp mình với.


14:40 24 tháng 4, 2015
Nặc danh nói...

nó cứ sao ý


21:21 4 tháng 6, 2015
Xuân Lộc nói...

nếu muốn áp dụng hàm tìm ucln của 2 so cho 4 số thì làm thế nào nhỉ mn ?


23:04 16 tháng 11, 2015
Hữu Trung Lê nói...

Mọi người có thể làm bài về tìm ước chung lớn nhất của 1 dãy số không ạ! cám ơn mọi người nhiều! :)


15:13 22 tháng 3, 2016
Manh Bui Van nói...

Các cao thủ ơi giúp e bài này với ạ. Nhập vào 4 số a=1, b=3, c=5, d=9 dùng vòng lặp in ra dãy bằng nhau 4 4 4 4
Các cao thủ giúp e với, e mới vọc nên trình độ còn kém lắm, e xin chân thành cảm ơn


23:01 5 tháng 4, 2016
Unknown nói...

Nếu có 2 giá trị của i thì saosao.??


11:33 6 tháng 4, 2016
Manh Bui Van nói...

Không có ai giúp mình à?


21:32 6 tháng 4, 2016
Trần Hoà nói...

bạn giúp minh code tim UCLN cua 3 so voi


15:30 21 tháng 4, 2016
hieu hướng nói...

thứ năm này ai đi thi tin thì điểm danh nào


18:41 26 tháng 4, 2016
Nguyen Thai Chung nói...

Em lớp 8 nhưng tính ham học hỏi nên đi làm bài lớp 9,mong ae giúp đỡ :
Cho đa thức bậc n: A = a_n*x^n + a_n-1*x^n-1 +…+ a1*x + a0
Trong đó an, a_n-1,…a_1,a_0 là các hệ số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá 100.
Biết rằng phương trình A = 0 nếu có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên đó chỉ có thể là
ước số của hệ số a_0.
Yêu cầu: Hãy tìm tất cả các nghiệm nguyên (nếu có) của phương trình A = 0


19:58 10 tháng 5, 2016
Nặc danh nói...

Giúp mh lập ctrinh cho bài toán tìm số Fibonaci thứ n biết: F(1)=F(2)=1 và F(n)=F(n-1)+F(n-2) với ạ.


02:02 30 tháng 5, 2016
Thanh Phong Trần nói...

ucln cua 1 day so lam the nay ne may ban:
uses crt;
var a:array[1..100]of integer;x,i,n:longint;
function ucln(a,b:longint):longint;
var i:integer;
begin
for i:=b downto 1 do
begin
if (a mod i=0) and (b mod i=0) then break;
end;
ucln:=i;
end;
begin
clrscr;
write('nhap n= ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']= ');readln(a[i]);
end;
x:=ucln(a[1],a[2]);
for i:=3 to n do
x:=ucln(x,a[i]);
write(x);
readln;
end.14:28 30 tháng 5, 2016
Kiệt Hoàng Lê Tuấn nói...

tìm 2 số thì để tìm nhìu số mới khó


09:47 4 tháng 8, 2016
Nặc danh nói...

NHanh


19:35 14 tháng 4, 2017
TCA HeroZz nói...

Bc, Uc theo cách t thì dễ hơn
BC:
Uses crt;
var i,d,bc:integer;
a:array[1..1000] of integer;
begin
Clrscr;
readln(n);
for i:=1 to n do readln(a[i]);
bc:=1;
repeat
bc:=bc+1;
d:=0;
for i:=1 to n do if bc mod a[i]=0 then d:=d+1;
until d=n;
writeln(bc);
readln
end.
BC:
Uses crt;
var i,d,bc:integer;
a:array[1..1000] of integer;
begin
Clrscr;
readln(n);
for i:=1 to n do readln(a[i]);
bc:=1;
repeat
bc:=bc+1;
d:=0;
for i:=1 to n do if bc mod a[i]=0 then d:=d+1;
until d=n;
writeln(bc);
readln
end.
BC:
Uses crt;
var i,d,bc:integer;
a:array[1..1000] of integer;
begin
Clrscr;
readln(n);
for i:=1 to n do readln(a[i]);
bc:=1;
repeat
bc:=bc+1;
d:=0;
for i:=1 to n do if bc mod a[i]=0 then d:=d+1;
until d=n;
writeln(bc);
readln
end.
UC:
Uses crt;
var i,d,uc:integer;
a:array[1..1000] of integer;
begin
Clrscr;
readln(n);
uc:=0;
for i:=1 to n do
begin
readln(a[i]);
uc:=uc+a[i];
end;
repeat
uc:=uc-1;
d:=0;
for i:=1 to n do if a[i] mod uc=0 then d:=d+1;
until d=n;
writeln(uc);
readln
end.

Zeb :)))


20:03 16 tháng 11, 2017
Unknown nói...

var n,a,b:int64;
function UC(a,b:integer):int64;
begin
if a=b then UC:=a;
if a>b then UC:=UC(a-b,b)
else UC:=uc(a,b-a);
end;
begin
read(a,b);
write(UC(a,b));
readln;
end.


22:00 6 tháng 12, 2017
Nặc danh nói...

con cặc ngu nhhuw con chó đòi gank team


14:35 22 tháng 3, 2018
Khánh Linh Nguyễn Ngọc nói...

Cho mình hỏi nếu chỉ muốn tìm BCNN của 2 số thôi thì làm thế nào ạ ?


22:43 27 tháng 3, 2018
Unknown nói...

TCA HeroZz hay nhưng lại bị lặp


20:12 28 tháng 4, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.