- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Bài tập Pascal - Giải bài tập Pascal (cơ bản)Nhằm đáp ứng nhu cầu hỏi đáp về Pascal của anh em, đây sẽ là khu vực hỏi đáp, giải các bài tập về Pascal. Trước khi đặt câu hỏi, bạn cần lưu ý những điều sau:


- Nội dung câu hỏi phải liên quan tới Pascal.
- Đây là khu vực giải các bài tập cơ bản, các bài tập nâng cao (đệ quy quay lui, quy hoạch động...) không được phép post tại khu vực này (sẽ có mục giải bài tập Pascal nâng cao riêng).

- Nếu được, hãy ân vào biểu tượng  ở phần bên phải của trang web  để ủng hộ website phát triển (nếu chưa ấn).Mít tờ bU nói...

Giả thiết N là số nguyên dương. Số nguyên M là tổng của N với các chữ số của nó. N được gọi là số nguồn của M.
Ví dụ: N=245, khi đó M=245+2+4+5=256, như vậy nguồn của 256 là 245.
Cho số nguyên M( M không quá 100 chứ số) hãy tìm nguồn nhỏ nhất của nó. Nếu M không có nguồn thì đưa ra số 0.


17:52 Ngày 07 tháng 09 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

Bài tập này hay quá có ai giải được chưa cho mình học hỏi với?


09:28 Ngày 05 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

VCT phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố theo mẫu. ví dụ:
324|2
162|2
81|3
9|3
3|3
1
Vậy 324=2*2*3*3*3*3


09:29 Ngày 05 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

Cho số tự nhiên n (n<1000)
a. Số n có bao nhiêu chữ số?
b. Tìm tổng các chữ số của n.
c. Tìm chữ số cuối và chữ số đầu của n


16:12 Ngày 06 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

Nhập vào số tự nhiên N >5. Biểu diễn N thành tổng 3 số nguyên tố.


16:13 Ngày 06 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

25. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word có một chức năng rất hay là có thể biến đổi một chuổi các ký tự thành chữ đầu câu hoa, toàn chữ thường, toàn chữ hoa, chữ đầu từ hoa, và chữ đầu từ thường các chữ còn lại hoa. Xem bàng bên. Muốn làm được 1 trong các việc trên ta chọn văn bản vào menu Fomat và Change Case rồi nháy chuột vào một trong năm lựa chọn. Em hãy viết chương trình Pascal nhập vào 1 xâu rồi xuất hiện một menu lựa chọn các công việc từ một đến 6 theo thứ tự (lựa chọn 6 là thoát không làm gì cả).


16:14 Ngày 06 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

Độ bền của một số nguyên không âm n được định nghĩa như sau:
- Nếu N có một chữ số thì độ bền của n bằng 0.
- Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của n bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của n cộng 1.
Viết chương trình nhập số n (0 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, tìm số bé hơn n có độ bền lớn nhất.
Ví dụ: Với n = 100 thì in ra kết quả: So be hon 100 co do ben lon nhat la: 77
• Giải thích:
Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1
= Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4


16:18 Ngày 06 tháng 10 năm 2012
Nặc danh nói...

Viết chương trình để khi nhập một dãy n số tự nhiên a1, a2, ... an (với n nhập từ bàn phím) thì sẽ in ra dãy n số tự nhiên b1, b2, ... , bn ; trong đó bk là ra số lượng các số đứng trước số ak và nhỏ hơn ak .
Ví dụ: với n =7 và các số đã nhập là: 6 ; 1 ; 9 ; 5 ; 7 ; 4 ; 8
thì in ra kết quả là: 0 ; 0 ; 2 ; 1 ; 3 ; 1 ; 5


16:19 Ngày 06 tháng 10 năm 2012
Nặc danh nói...

[CẦN GIÚP] Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0(nhập số 0 để kết thúc dãy số). Đếm xem dãy số có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ.


16:28 Ngày 08 tháng 10 năm 2012
Nặc danh nói...

ai giup minh vs, tim cac so co 3 chu so sao cho chu so hang tram+ chu so hang dv = 2* hang chuc, in moi dong 5 so. hu hu ko biet in kieu ji


13:30 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
dũng Mai Văn nói...

ban viet laij cho ro 1 chut


21:17 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Mai Hương Trà nói...

var n,i,demchan,demle:integer;
a:array[1..100] of integer;
begin
write('nhap n='); readln(n);
for i:=1 to n do
repeat
begin
write('a[',,']='); readln(a[i]);
if a[i]<0 then write('nhap laiso duong');
end;
until a[i]>0;
for i:= 1 to n do
if a[i] mod 2 =0 then demchan:=demchan+1
else demle:=demle+1;
write('co demchan,'so chan;',demle,' so le');
readln
end.


21:30 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Mai Hương Trà nói...

Nhập vào hai số tự nhiên n và m. Hãy in ra chu kỳ của phân số n/m. Ví dụ: 1/7 có chu kỳ là (142857), các phân số hữu hạn thì chu kỳ bằng 0


21:31 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Mai Hương Trà nói...

Viết chương trình nhập một dãy gồm n số tự nhiên (n nhập từ bàn phím), sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình:
a) Dãy đã sắp.
b) Các khoảng cách của hai số liền kề (hiệu của hai số đó)
Ví dụ: Với n = 5 và dãy các số nhập vào là: 15, 26, 11, 27, 8
thì in ra kết quả: Dãy đã sắp xếp là: 8, 11, 15, 26, 27
Các khoảng cách là: 3, 4, 11, 1


21:33 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Hiếu Nguyễn Thanh nói...

::=aa
|bb
|c< palindrome>c
....
|zz
::=<a|b|c|...|y|z
a, Các dấu hiệu kết thúc và dấu hiệu chưa kết thúc
b,Giải thích sự hình thành của từ popapop
c vẽ cây minh họa
ai giải thik dùm mình cái này vs, mình k hỉu j hết ak


23:07 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Hiếu Nguyễn Thanh nói...

hjx bạn nào giải thik dùm vs nhé gần thi rùi k pít j hết ak


23:13 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
ngoc anh nói...

giúp minh zs :
viết chương trình nhập vào số N. Hãy cho biết N có phải là bội của 10 và tính N mũ 6


13:13 Ngày 11 tháng 10 năm 2012
vu vo van nói...

bai tam ga ga vay cung di hoi dung la 1 lu ngu


14:05 Ngày 12 tháng 10 năm 2012
vu vo van nói...

bai tam ga ga vay cung di hoi dung la 1 lu ngu


14:06 Ngày 12 tháng 10 năm 2012
Mai Hương Trà nói...

Quản trị blog này đâu chẳng thấy, các lập ra rồi bỏ chạy hả, cho blog này nhé.


09:53 Ngày 19 tháng 10 năm 2012
nam tran nói...

Bài 1: Viết 3 thuật toán cho phương pháp duyệt cây nhị phân theo 3 phương pháp:
a, Tiền thứ tự
b, Trung thứ tự
c, Hậu thứ tự
Bài 2: Viết 2 thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất và từ thuật toán viết thành chương trình( Prim và Kruskal)
Bài 3:viết chương trình tính e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + ....... + x^n/n!
Với x và n cho trước,hãy viết chương trình để tính giá trị theo phương pháp:
a, Tính số hạng từng phần rồi cộng lại
b, Dưạ vào số hạng trước để tính số hạng sau
giúp mình với gấp lăm!!!!!!!!!!!!!!!


13:52 Ngày 09 tháng 11 năm 2012
Minh Hằng Kiều nói...

Cho mình hỏi bài này, gấp lắm ạ!!!

-Viết chương trình nhập vào điểm Toán, Lý, Hóa
-Tính điểm trung bình 3 môn với Toán*2, Lý*3
-Trung bình=(Toán*2+Lý*3+Hóa)/6
+ Nếu trung bình<5: xuất ra màn hình kết quả: Yếu
+ Nếu trung bình=5: xuất ra màn hình kết quả: TB
+ Nếu trung bình>5 và trung bình<8: xuất ra màn hình kết quả: Khá
+ Nếu trung bình>=8: xuất ra màn hình kết quả: Giỏi


20:43 Ngày 09 tháng 11 năm 2012
Cuong Nguyễn nói...

admim giúp mình với
sử dụng cây nhị phân để tạo từ điển Anh- Viêt
- tra từ
- thêm từ
- xóa từ
các từ phải được lưu vào tệp để khi tắt chương trình k bị mất
giúp mình với


17:23 Ngày 16 tháng 11 năm 2012
Minh Hoàng nói...

Giúp mình với: viết chương trình nhập vào ngày tháng năm , máy sẽ thông báo là ngày thứ mấy!! _____


20:30 Ngày 25 tháng 11 năm 2012
Minh Hoàng nói...

nhanh lên nha mấy bạn mình đang gấp !!!!!!!!!


20:31 Ngày 25 tháng 11 năm 2012
Vy Nguyễn nói...

giúp mình bài này với
Viết chương trình nhập từ bàn phím nhiều số bất kỳ. Kết thúc khi nhập số 0. Đếm xem trong đó bao nhiu số chẵn và bao nhiu số lẻ.Liệt kê các số chẵn các số lẻ đó ra.
Chỉ được sử dụng lệnh while do thui!!! mình tks trước nha.


21:29 Ngày 25 tháng 11 năm 2012
Nặc danh nói...

huong dan giup minh bai nay
Hãy nhập 3 xâu kí tự bất kì . Tìm các kí tự số rồi chuyển sang 1 xâu
khác và cộng từng số trong xâu vừa đươc chuyển sang với từng số trong xâu 3


21:52 Ngày 25 tháng 11 năm 2012
Nặc danh nói...

1/ Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự đếm bao nhiêu kí tự hoa, bao nhiêu kí tự thường, bao nhiêu số.
2/ Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự đếm xem chuỗi có bao nhiêu từ.
3/ Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự và đảo ngược kí tự đó( không phải khi in ra mới đảo ngược).


12:14 Ngày 26 tháng 11 năm 2012
Nguyen Son nói...

bài 1: viết chương trình nhập 3 số nguyên từ bàn phím rồi tìm UCLN của chúng
bài 2: Viết chương trình nhập n số nguyên tùy ý từ bàn phím
+In ra màn hình thứ tự các số vừa nhập
+Nhập thêm số mới rồi sắp xếp số đó vào dãy theo thứ tự tăng dần. Đưa ra vị trí đứng của số mới.
CÁC AE LÀM LUÔN HỘ TÔI VỚI. TÔI CẦN GẤP
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU


06:08 Ngày 28 tháng 11 năm 2012
Tuyết Sương Nguyễn nói...

giúp mình với : ( thứ 5 kiểm tra rồi )
bài 1 : nhập vào các số nguyên không quá 100 kí tự . Xóa tất cả các kí tự B và b trong dãy kí tự vừa nhập
bài 2 : nhập vào các số nguyên không quá 100 kí tự .
- xác định số nhỏ hơn 20chia hết cho 6
- xác định dãy số mới gấp đôi số cũ .
Thanks


22:49 Ngày 03 tháng 12 năm 2012
Unknown nói...

cho mot day so x1,x2......xn cho biet vi tri nho nhat trong day gia tri do = ? va co bao nhieu gia tri nhu vay dung (while hoac for)+ if


09:49 Ngày 05 tháng 12 năm 2012
Sơn nói...

Gửi bạn nam tran. Mình xin giải bài 3(tính e^x) như sau:
Var x,n,i,j,z,s: integer;
tong: real;
Begin
Writeln('nhap x va n');
readln(x,n);
z := 1;
tong := 1;
s := 1;
For i:=1 To n Do
Begin
z := z*x;
For j:=1 To i Do
s := s*j;
tong := tong+z/s;
s := 1;
End;
writeln('e^',x,'=',tong:10:3);
readln
End.


18:45 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Sơn nói...

Gửi bạn Nguyen Son. Mình xin được giải bài 1(tìm UCLN 3 SỐ) như sau:
Var i,a,b,c:integer;
Begin
Writeln('nhap lan luot 3 so');
Readln(a,b,c);
For i:=a downto 1 do
If a mod i=0 and b mod i=0 and c mod i=0 then
Begin
Writeln('UCLN la ',i);
Break;
End;
Readln
End.


18:53 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Nặc danh nói...

hoc nhieu dot nhieu


09:02 Ngày 16 tháng 12 năm 2012
Bach Pham Tung nói...

Viết chương trình nhập từ bàn phím một số nguyên dương n và thực hiện:
a)in số nguyên tố nhỏ nhất ko bé hơn n
b)in số nguyên tố là hai sô nguyên lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bàng n


11:51 Ngày 27 tháng 12 năm 2012
Bitter Candy nói...

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất hai ẩn (và 3 ẩn).


14:52 Ngày 04 tháng 01 năm 2013
Hoang Thi Kim Hanh nói...

ai làm giúp mình bài này với, đang kiểm tra khó quá
viết lập trình pascal nhập vào ngày tháng năm in ra màn hình số ngày còn lại trong tháng đó


13:56 Ngày 09 tháng 01 năm 2013
Hoang Thi Kim Hanh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hoang Thi Kim Hanh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hoang Thi Kim Hanh nói...

ai làm giúp mình bài này với, đang kiểm tra khó quá
viết lập trình pascal nhập vào ngày tháng năm in ra màn hình số ngày còn lại trong tháng đó


14:02 Ngày 09 tháng 01 năm 2013
bé tập tành nói...

ai giúp mình bài toán này với..! mình chỉ mới tập tành học thôi..!
Đề : nhập vào một số nguyên dương bất kì, hãy kiểm tra xem đó có phải là số nguyên tố hay ko..và tính tổng từ của các số nguyên tố từ 2 đến số nguyên tố n..và đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố từ 2 đến số nguyên tố n..!
anh chị nào bik thì giải dùm em với..! mà chỉ được dùng vòng lặp for thôi nha ..! tks..


11:07 Ngày 10 tháng 01 năm 2013
Nặc danh nói...

Giúp mình bài tập này nhé: Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, nếu người dùng nhập sai thì nhập lại cho đến khi nhập đúng yêu cầu.
Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất thỏa mãn điều kieenj3^K >N. Xuất ra màn hình k và giá trị của 3^k. (lưu ý điều kiện nguyên dương không được giới hạn bằng kiểu dữ liệu).
Bài 2: Nhập vào một mảng 2 chiều số thực a=(aij) với kích thước mảng là MxN (điều kiện M và N nguyên dương được nhập từ bàn phím).
Hãy tìm phần tử lớn nhất của mảng và xuất ra màn hình vị trí và giá trị của phần tử lớn nhất. Hãy tìm và nếu thấy thì xóa phần tử có giá trị k, với k là số thực được nhập từ bàn phím. Xuất ra màn hình mảng sau khi đã xóa phần tử có giá trị k


17:13 Ngày 10 tháng 01 năm 2013
Nặc danh nói...

Giải hộ mình bài này nhé: Em hãy phân tích một số bất kì thành tổng các số nguyên tố khác nhau.


20:50 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
phuc pham nói...

Em hỏi bài này: nhập vào họ tên, in ra tên, họ và tên đệm thì làm tn ak?


23:33 Ngày 18 tháng 01 năm 2013
Nguyen Son nói...

Làm gấp hộ e với.
Cho mảng a1,a2..an. Đưa ra màn hình các số xuất hiện trong dãy.Dùng tệp tin
VD:
IN: DNUM.INP
5
1 2 5 4 2
Out: DNUM.OUT
2 2


14:24 Ngày 25 tháng 01 năm 2013
lê ngọc nói...

moi nguoi giup minh giai bai tap nay voi,cam on nhieu nhe:"nhap vao tu ban phim nhiet do 30 ngay trong thang. cho biet nhung thang nao co nhiet do max?nhung thang nao co nhiet do min?"


14:42 Ngày 29 tháng 01 năm 2013
lê ngọc nói...

moi nguoi giup minh giai bai tap nay voi,cam on nhieu nhe:"nhap vao tu ban phim nhiet do 30 ngay trong thang. cho biet nhung thang nao co nhiet do max?nhung thang nao co nhiet do min?"


14:44 Ngày 29 tháng 01 năm 2013
Hồ Phương Vy nói...

Giải giúp tớ vs : Hãy nhập vào 1 số N sao cho khi xuất ra các chữ số N bị đảo ngược


18:21 Ngày 30 tháng 01 năm 2013
Nguyen Son nói...

Cho 2 số m,n. Hãy tìm k sao cho n! chia hết cho m^k nhưng n! ko chia hết cho m^k+1. Làm gấp hộ e với ad ơi.


15:33 Ngày 04 tháng 02 năm 2013
Bạch Văn Thuần nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nguyễn Phương Anh nói...

Viết chương trình hàm tìm bội số chung nhỏ nhất của 4 số x, y, z, t.
các bạn giúp mình với!


14:27 Ngày 17 tháng 02 năm 2013
Uông Thị Thủy Nhung nói...

có ai biết lập chương trình pascal 8 hiện ra bảng cửu chương không?giúp mình với!!!!!!!!


20:59 Ngày 22 tháng 02 năm 2013
tranduyth nói...

Giúp giải dùm e bài tập này các a chị oi
Đề bài: Số thân thiện
VD: 23 đảo ngược thành 32. Hai số này co UCLN là 1. Những số như thế được gọi số thân thiện.
Yêu cầu: Viết chương trình tìm tất cả các số thân thiện trong [a,b] với (10 <= a <= b <= 30000);


23:32 Ngày 22 tháng 02 năm 2013
tranduyth nói...

Viết dùm e hàm đảo số nhớ là dùng hàm nge a chị
vd: nhập vào 29 in ra 92


23:37 Ngày 22 tháng 02 năm 2013
Nặc danh nói...

cac ban giai minh bai nay voi .Viet chuong trinh nhap so chinh phuong n=a^2


20:18 Ngày 23 tháng 02 năm 2013
namdinhteen nói...

anh chị ơi có thể giúp em 3 bài tập pascal này không ạ:


Câu 1:
viết chương trình nhập vào số nguyên dương N . Hãy cho biết N có bao nhiêu chỉ số.

Câu 2:
nhập vào số nguyên dương N giả sử N đang ở hệ cơ số 10 , chuyển N sang hệ số 16 và suốt ra màn hình.

Câu 3:
viết chương trình nhập vào số nguyên A,B trong đó A là tứ số ,B là mẫu số hãy rút gọn phân số A/b

Em chân thành cảm ơn nhiều !!!


19:30 Ngày 11 tháng 03 năm 2013
luom tran nói...

giúp em bài này!! [Mã Giả]
Kiểm tra số n nguyên dương có phải là số Palindrome hay không?
VD: 131, 12521 là số Palindrome. có thể nói là số gánh đó. viết xuôi ngược đều là 1 sô!!


23:53 Ngày 11 tháng 03 năm 2013
luom tran nói...

giúp em bài này!! [Mã Giả]
Kiểm tra số n nguyên dương có phải là số Palindrome hay không?
VD: 131, 12521 là số Palindrome. có thể nói là số gánh đó. viết xuôi ngược đều là 1 sô!!


23:54 Ngày 11 tháng 03 năm 2013
Nặc danh nói...

giup e bai nay voi
su dung ct con viet ct nhap tu ban phim 2 so thuc a va b.Xuat ra man hinh gia tri tb cua a va b


19:07 Ngày 03 tháng 04 năm 2013
Nặc danh nói...

giup e voi


19:11 Ngày 03 tháng 04 năm 2013
Nặc danh nói...

viet thuat toan pascal tim so nut la tren cay nhị phân cho trước bằng pp liệt kê! giúp tớ vs


18:28 Ngày 11 tháng 04 năm 2013
Huỳnh Jacky nói...

Viết chương trình nhập vào N số nguyên, kiểm tra và in ra màn hình số nguyên tố
ai giúp mik vs


07:49 Ngày 22 tháng 04 năm 2013
Huỳnh Jacky nói...

Viết chương trình nhập vào N số nguyên, kiểm tra và in ra màn hình số nguyên tố
ai giúp mik vs


07:53 Ngày 22 tháng 04 năm 2013
Nặc danh nói...

Có ai biết cách tính lim bằng pascal không vậy! Cái này không đơn giản đâu nha!


15:21 Ngày 02 tháng 05 năm 2013
hiepFC_Baxadonal nói...

Ai biết làm bài : Xác định vị trí đầu điên của xâu1 trong xâu2 (tìm tứ trái sang phải)


13:56 Ngày 04 tháng 05 năm 2013
Nặc danh nói...

khoong hhieu


17:59 Ngày 06 tháng 05 năm 2013
hiepFC_Baxadonal nói...

ví dụ xâu 1 có 789, trong xâu 2 có 0123789. Thì vị trí đầu tiên trong xâu 1 là 7 và ta thấy vị trí đầu tiên của xâu 1 trong xâu 2 là 7. Vậy đó


10:27 Ngày 07 tháng 05 năm 2013
hiepFC_Baxadonal nói...

nhớ không dùng các hàm của string !! Help me


11:24 Ngày 11 tháng 05 năm 2013
Thịnh Đinh nói...

viết hàm tìm số nhỏ nhat trong 3 số a, b, c


10:29 Ngày 16 tháng 05 năm 2013
Hải Yến nói...

ad và các a chị giúp e giải bài này với.
cho nhập vào 3 số a,b,c nguyên từ bàn phím,xét xem 2 số đó có phải là 3 cạnh của tam giác hay ko?
nếu đúng đó là 3 cạnh của tam giác thì đó là tam giác gì
(đều,vuông,cân)?


bài e làm thế này.mà chạy sai.ai giúp e sửa lại với ạ

program giai_tam_giac;
var a,b,c:integer;
BEGIN
write('nhap so a=');readln(a);
write('nhap so b=')readln(b);
write('nhap so c=');readln(c);
if ((a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b)) then
Begin
write ('a,b,c thoa man là 1 tam giac');
if (a=b) and (a=c) and (b=c) then
write('deu');
else
if (a=b) and (a=c) then
write ('can');
else
if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then
write('vuong');
else
write('thuong');
end;


20:33 Ngày 23 tháng 05 năm 2013
Dai Hoang nói...

co mem nao gjup mjk lam bt nay voi, doc ki dau bai nha:
Bài tập 4: Viết chương trình tạo ra hai tập tin lưu các số kiểu word mà các số trong mỗi file đã được sắp thứ tự tăng dần. Hãy tạo tập tin mới chứa tất cả các số của 2 tập tin trên sao cho thứ tự tăng dần vẫn được duy trì.
Chú ý: Không được dùng mảng.


13:39 Ngày 11 tháng 06 năm 2013
Diệp Hoàng nói...

có bài gì hay hay không mọi người??? Giait nhiệt mùa hè đi cái


15:50 Ngày 30 tháng 06 năm 2013
Nặc danh nói...

bài tập quá gà


11:24 Ngày 06 tháng 07 năm 2013
Nặc danh nói...

Ai giúp em làm bài này với:
Xét dãy số nguyên a1,a2,a3,... với a1 (0<=a1<=10000) cho trước và các phần tử còn lại được tính theo công thức a[i]:=sqr(a[i-1]) mod 10000
Yêu cầu: Cho biết a1 và n(0<=n<=2*(10^9)
Ai giải được giúp em với nhá, tại cái chỗ giới hạn nên em ko làm được, cảm ơn mấy anh chị nhiều lắm


20:01 Ngày 16 tháng 07 năm 2013
thit ga luoc nói...

tiền điện hàng tháng được tính như sau:
- 100 số đầu tính m1 đồng/ 1 số
- từ số 101 trở lên tính m2 đồng / 1 số
Nhập m1,m2 va số điện năng tiêu thụ là s. tính tiền điện phải trả? ai lam giup minh voi??????????????


23:57 Ngày 11 tháng 09 năm 2013
thang ngo nói...

BT3: lập chương trình thực hiện
a.đưa vào một số nguyên có nhiều nhất là sáu chữ số.
b. đưa ra màn hình cách đọc số đó. ví du 156: một trăm năm mươi sáu.
BT4: viết chương trình nhập họ, tên, điểm tb của n học sinh, n nhập từ bàn phím. xếp thứ hạng n học sinh theo điểm.
BT5: viết chương trinh tạo tệp lưu danh sách các cơ sở cần quản lí an toàn bao gồm: tên cơ sở, địa chỉ(số nhà, đường phố, quận), số ĐT liên hệ. tên cơ sở được sắp xếp theo thứ tự từ điển.
giúp e lam bt này vs


17:12 Ngày 16 tháng 10 năm 2013
Chiến Minh nói...

Cho số tự nhiên n (n<1000)
a. Số n có bao nhiêu chữ số?
b. Tìm tổng các chữ số của n.
c. Tìm chữ số cuối và chữ số đầu của n


06:55 Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Chiến Minh nói...

Cho số tự nhiên m, tìm số nguyên k lớn nhất thoả mãn 4k<m.


06:56 Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Chiến Minh nói...

Cho số tự nhiên n, hãy tìm số m bằng cách loại bỏ tất cả các chữ số 0 và 5 và giữ nguyên thứ tự của nó. ví dụ n=508910059 thì m=8919


06:56 Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Chiến Minh nói...

Cho số tự nhiên n, kiểm tra xem n có phân tích được thành tổng hai số chính phương không? Nếu có hãy chỉ ra hai số x,y sao cho x2 + y2 = n


06:56 Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Duc dinh thanh nói...

giúp em bài này với: Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N(1<N<30) và số nguyên dương có giá trị nhỏ hơn 1000
Xuât ra màn hình kết quả sau
Dòng 1 In ra N số đã cho sau khi đã sắp xếp theo thứ tự ko giảm


09:59 Ngày 17 tháng 10 năm 2013
Đại Hoàng Hữu nói...

viet chuong trinh nhap vao mot xau bat ki co ca ki tu so. hoi trong xau vua nhap co bao nhieu chu so


15:32 Ngày 26 tháng 10 năm 2013
OANH HA THU nói...

giup mink voi
viet chuong trinh nhap vao 1 xau . tim vi tri xuat hien cau s1 trong xau s


16:29 Ngày 12 tháng 11 năm 2013
Linh dan Dang nói...

cac ban dang ma khong co ai giai dap nhi


22:01 Ngày 12 tháng 11 năm 2013
Nặc danh nói...

giai bai nay ho cai:hay viet chuong trinh nhap vao 1 mang so nguyen toi da la 1000 so xuat ra tong cua may .tong cac so chia het cho 5


08:36 Ngày 13 tháng 11 năm 2013
Nặc danh nói...

nhap vao mot xau, them vao cac +,-,x,\ de dc dap so cho truoc. vd: 5 2 2 d/s 12 => 5x2+2=12


21:00 Ngày 14 tháng 11 năm 2013
Snow Angel nói...

Viết chương trình nhập số N (1≤N≤27), in ra màn hình số có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số bằng N


20:00 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
Tu Nguyen Cam nói...

Viết chương trình nhập n. tìm số có nhiều ước số nhất =<n.


15:28 Ngày 16 tháng 11 năm 2013
Thành Liêm Nguyễn Phạm nói...

Mấy bác giúp em giải bài này với : Nhập vào 1 số nguyên dương bất kì từ bàn phím và in ra số đảo ngược của nó VD : nhập vào 4652 thì in ra 2564


20:29 Ngày 21 tháng 11 năm 2013
Nặc danh nói...

có ai giúp dùm e làm lien tiếp 10 bài toán don gian làm trên pascal hk ??? ai làm dc hậu tạ 1 kard 50 !! ai làm dc gui mail qa Skyblue_2909@gmail.com


13:32 Ngày 22 tháng 11 năm 2013
muon thanh nói...

giup em bai nay voi Hiển thị các số nguyên tố gánh từ 2 .. n với n nhập vào từ bàn phím. Số nguyên tố gánh là số nguyên tố mà xâu đó đọc từ trái qua phải và ngược lại là giống nhau. Ví dụ số 2, 3, 5, 7, 11, ...


10:12 Ngày 28 tháng 11 năm 2013
Max Paul nói...

Tình hình là e viết chương trinh PT bậc 3 mà hổng biết sai cái gì nửa
Mong các bác tải về xem thử và bắt thuốc cho em với ạ.....
Đạ ta nhiều
https://docs.google.com/file/d/0B63Y...VIxdEh5M3E3a2c


21:43 Ngày 30 tháng 11 năm 2013
HOT_BOY_HANDSOME_RED_AND_BLACK nói...

Bài tập 6.19: Viết chương trình nhập vào họ tên đầy đủ của các học viên một lớp học (không quá 50 người). Hãy sắp xếp lại họ tên của các học viên đó theo thứ tự Alphabet (Nếu tên trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ lót, nếu họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra màn hình danh sách của lớp học sau khi đa sắp xếp theo thứ tự Alphabet.


22:14 Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Niko Thomas Lee nói...

Bài tập 6.19: Viết chương trình nhập vào họ tên đầy đủ của các học viên một lớp học (không quá 50 người). Hãy sắp xếp lại họ tên của các học viên đó theo thứ tự Alphabet (Nếu tên trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ lót, nếu họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra màn hình danh sách của lớp học sau khi đa sắp xếp theo thứ tự Alphabet.


22:23 Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Nam Đặng Tuấn nói...

có bài này mọi người giải thử xem
1, Số lượng các số hạng liên tiếp đan dấu nhiều nhất.
2. Số lượng các số dương liên tiếp có tổng lớn nhất.


20:10 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Mạnh Công Đỗ nói...

AI GIÚP MÌNH BÀI XÂU NÀY VỚI
YÊU CẦU: TÌM VÀ IN RA MÀN HÌNH MỘT TỪ CÓ ĐỘ DÀI LỚN NHẤT TRONG XÂU ??


23:02 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mạnh Công Đỗ nói...

AI GIÚP MÌNH BÀI XÂU NÀY VỚI
YÊU CẦU: TÌM VÀ IN RA MÀN HÌNH MỘT TỪ CÓ ĐỘ DÀI LỚN NHẤT TRONG XÂU ??


23:02 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Nặc danh nói...

m.n giải thích giùm tớ phép lập for downto do đi!


08:10 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
Nặc danh nói...

giải hộ mình : trong mảng X[1..N] mỗi phần tử bằng 0,1 hoặc 2. Hoán vị các phần tử mảng, sao cho đầu mảng chứa số 0, sau đó các số 1, cuối mảng là các số 2


20:56 Ngày 17 tháng 01 năm 2014
Hieu Tran nói...

Lập CT phát sinh ngẫu nhiên mảng A. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử và số lượng của mỗi phần tử?


16:26 Ngày 19 tháng 01 năm 2014
Đăng Lộc Nguyễn nói...

Các bạn giúp mình với mai mình cần rồi : viết chương trình vẽ cây thông bằng kí tự * có n tầng nhập từ bàn phím ( sử dụng chương trình con )


23:47 Ngày 16 tháng 02 năm 2014
Nguyen Phuong Thao Luong nói...

mình ko biết lm phần đồ thị đâu. Ghi dl và đọc dl như thế nào?


12:32 Ngày 24 tháng 03 năm 2014
Gaara nói...

Mọi người xem giúp bài bài pascal này, ko biết sai ở chỗ nào :v. Đề đại khái là tìm các chữ số xuất hiện ở tất cả các dòng

uses crt;
var a:array [1..50,1..50] of integer;
b:array [1..50] of byte;
n,i,j,so,x,y,dem: integer;
kt:boolean;
begin
clrscr;
randomize;
write('Nhap n: '); readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(10);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do write(a[i,j],' ');
writeln;
end;
for j:=1 to n do
begin
so:= a[1,j];
kt:=false;
for x:=1 to n do
begin
for y:=1 to n do if so=a[x,y] then kt:=true;
if kt=true then inc(dem);
end;
if dem=n then inc(b[so]);
end;
for i:=1 to 50 do if b[i]>0 then write(b[i]);
readln
end.


14:43 Ngày 26 tháng 03 năm 2014
Ha Tran nói...

Viết chương trình nhập sử dụng hai biến X và Y để lưu hai số nhập từ bàn phím, sau đó đổi giá trị của các biến đó để X và Y có giá trị tăng dần
Giup minh bai nay voi


15:02 Ngày 15 tháng 04 năm 2014
Nặc danh nói...

Niko Thomas Lee nói...
Bài tập 6.19: Viết chương trình nhập vào họ tên đầy đủ của các học viên một lớp học (không quá 50 người). Hãy sắp xếp lại họ tên của các học viên đó theo thứ tự Alphabet (Nếu tên trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ lót, nếu họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra màn hình danh sách của lớp học sau khi đa sắp xếp theo thứ tự Alphabet.
Hướng dẫn: Bạn tách họ, lót, tên ra và ghép lại theo thứ tự tên, họ, lót rồi dùng For do để sắp xếp (theo thuật toán nào cũng được, nhưng đơn giản nhất có lẽ nên chọn phương án nổi bột)


09:29 Ngày 22 tháng 04 năm 2014
Nặc danh nói...

Program hoan_doi;
Var x, y, z : Real;
Begin
Write('Nhap so x = '); Readln(x);
Write('Nhap so y = '); Readln(y);
If x > y then
begin z := x; x := y; y := z; end;
Write('Hai so sau khi hoan doi: x = ',x:4:2,' y = ',y:4:2);
Readln;
End.


09:34 Ngày 22 tháng 04 năm 2014
Quốc Toàn Nguyễn nói...

**Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là ai (1 ≤ ai ≤ 100). Em được phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp nhau trong dãy.
Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất.
Dữ liệu vào: cho file PTHUONG.INP gồm các dòng:
- Dòng đầu tiên là số phần thưởng N
- N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị của các phần thưởng.
Dữ liệu ra: ghi ra file PTHUONG.OUT gồm các dòng:
- Dòng đầu tiên ghi tổng giá trị lớn nhất của các phần thưởng đã chọn
- Dòng tiếp theo ghi vị trí của các phần thưởng đã chọn theo thứ tự tăng dần
pthuong.inp
7
6
9
1
3
5
10
4
pthuong.out
32
1 2 4 6 7


Mình cần thuật toán thôi bạn nào biết chỉ giùm !


20:24 Ngày 23 tháng 04 năm 2014
Nặc danh nói...

pan nao giup mk lam mấy bai nè vs ạ


Bài1 :viết CT nhập vào N phần tử nguyên dương, in ra mà hình ƯCLN
Của dãy
Bài 2 :viết CT nhập vào N phần tử nguyên dương,in ra màn hình phần tử nhỏ nhất của mảng số nguyên
Bài 3: viết CT nhập vào 1 xâu từ bàn phím,đưa ra màn hình:độ dài của xâu, xâu đã bị xóa đi kí tự đầu tiên, xâu đã bị xóa đi kí tự cuối cùng
Bài 4: viết CT nhập vào số nguyên dương N ,N<=100 và dãy A gồm N số nguyên từ A1AN
. tính và đưa ra màn hình tổng các số chẵn , tổng các số lẻ, đếm các số chẵn và số lẻ
Bài 5: viêt CT nhập vào xâu S :gồm các kí tự in thường và các số từ 09. đếm & đưa ra màn hình số kí tự # nhau trong xâu


17:46 Ngày 27 tháng 04 năm 2014
Nặc danh nói...

p nào giúp mình làm bài này với:
viết chương trình tính tổng n số tự nhiên bất kì được nhập từ bàn phím.


18:08 Ngày 29 tháng 04 năm 2014
nguyr nguyen nói...

viết chương trình nhập số nguyên dương R từ bàn phím kiểm tính nguyên tố ,hoàn thiện của R trong đó có sử dụng 2 chương trình con. giúp mình với


22:13 Ngày 30 tháng 04 năm 2014
Long Le Hoang nói...

cho minh hoi vs! Viet chong trinh nhap vao 1 day so.In day vua nhap va kiem tra day do co phai day tang hy ko(da dcsap xxep tang dan) hay khong? Neu khong phi hay sap xep lai day


22:20 Ngày 09 tháng 05 năm 2014
Nặc danh nói...

nhập và kiểm tra 1 số có phải là số chính phương không. Cho phép nhập và kt tiếp nếu muốn (sử dụng chương trình con).
giải giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


20:28 Ngày 14 tháng 05 năm 2014
Bành Quang Long Mem Bảy Hai nói...

Viết chương trình nhập tên của một người, sau đó hiện thông tin của người đó


13:48 Ngày 17 tháng 05 năm 2014
Công Lê nói...

mình thấy bài tập này rất hay này:
http://congdanit.info/lap-trinh/bai-toan-thu-hoach-lua.html


18:43 Ngày 24 tháng 05 năm 2014
Oanh Nguyễn nói...

Viết chương trình hiển thị các số khác nhau trong dãy được sắp xếp theo chiều giảm dần.
Dữ liệu vào: được lấy từ tệp Input2.txt
- Dòng đầu tiên ghi n số các số trong dãy.
- Các dòng sau của tệp mỗi dòng chứa 1 số nguyên A1,A2,...,An.
Kết quả: Xuất ra tệp Output1.txt
- Mỗi dòng chứa 1 số nguyên khác nhau được sắp xếp.
-----------------------------------------------------------------------------------------
help help m.n xem giùm code sai ở đâu mà chạy ko ra đuợc kết quả như đề bài.
program bai_2;
var i,j,k,n,t:integer;
a:array[1..100] of integer;
f1,f2:text;
BEGIN
assign(f1,'input2.txt');
reset(f1);
assign(f2,'output2.txt');
rewrite(f2);
while not eof(f1) do
begin
readln(f1,n);
readln(f1,a[i]);
begin
i:=2;
while i<=n do
begin
j:=1;
while a[i]<>a[j] do
j:=j+1;
if j<i then
begin
for k:=i to n-1 do
a[k]:=a[k+1];
n:=n-1
end
else
i:=i+1
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]<a[j] then
begin
t:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=t
end;
end;
end;
for i:=1 to n do
writeln(f2,a[i]);
Close(f1);
close(f2)
END.


00:50 Ngày 11 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

Bài 1. Tấm khiên
Hiệp sỹ Petrein đến làm khách ở Chúa tể Bóng đêm đã được vài tuần, được nghe về các kỳ tích hiển hách của vị Chúa tể trong những năm gần đây và hiểu rằng đã lâu lắm mình chưa lập một kỳ tích nào cả. Cùng nhau cân nhắc kỹ lưỡng bên chén trà, hai người thống nhất là Petrein phải đi giết con Rồng lửa đang tác oai tác quái phía tây của vương quốc.

Nhưng có hiệp sỹ nào lên đường mà không có giáp phục, giáo và khiên! Petrein hiện đang có 2 cái khiên hình tam giác, nhưng anh ta cho rằng như thế là chưa đủ. Khiên phải càng to càng tốt và anh ta quyết định giao cho thợ rèn làm khiên mới từ 2 khiên hiện có. Người thợ rèn của hoàng cung đề nghị hàn mép của hai khiên nối chúng thành một khiên duy nhất. Petrein nhận thấy dù có hàn cách nào diện tích khiên mới cũng không đổi. Vì vậy anh ta đề nghị hàn sao cho chu vi của khiên mới là nhỏ nhất để không phải tốn nhiều vàng làm đường viền cho khung. Cái khiên phải mang biểu tượng của gia tộc!

Cho 6 số nguyên dương a1, b1, c1 và a2, b2, c2 tương ứng là độ dài các cạnh của 2 khiên. Các độ dài có giá trị không vượt quá 105. Hãy xác định chu vi nhỏ nhất có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ bàn phím 6 số nguyên a1, b1, c1, a2, b2 và c2.

Kết quả: Đưa ra màn hình một số nguyên là chu vi nhỏ nhất có thể nhận được.

Ví dụ:
Dữ liệu vào từ bàn phím Kết quả trên màn hình
a1, b1, c1, a2, b2, c2 = 3 4 5 6 7 8 23


09:55 Ngày 12 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

giai giup minh voi


09:56 Ngày 12 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

Bài 2. Lát sàn
Ivica định lát phòng ngủ hình chữ nhật của mình bằng gạch men màu nâu, nhưng hàng gạch chạy sát chân tường là màu đỏ. Các chiều dài và rộng của phòng có kích thước nguyên. Gạch men có hình vuông kích thước 1×1. Sau khi đo đạc, tính toán Ivica mua về a viên màu đỏ và b viên màu nâu. Khi làm hợp đồng lát nền, cần phải điền vào mục kích thước phòng, Ivica phát hiện ra mình đã để quên bản ghi kích thước ở nơi mua gạch, trong túi chỉ còn hóa đơn cho biết các số a và b. Không muốn quay lại tìm bản vẽ, Ivica ngồi tính lại kích thước phòng.

Cho a và b (8 ≤ a ≤ 4×109, 1 ≤ b ≤ 1018). Hãy tính chiều dài d và chiều rộng w của phòng (d ≥ w). Dữ liệu vào đảm bảo có lời giải.

Dữ liệu: Vào từ bàn phím 2 số nguyên a và b.

Kết quả: Đưa ra màn hình trên một dòng 2 số nguyên d và w ngăn cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:
Dữ liệu vào từ bàn phím Kết quả trên màn hình
a, b = 8 1 3 3
a, b = 10 2 4 3
a, b = 24 24 8 6


Bài 3. Fibstring
Anna rất thích tính đối xứng, bởi vì một trong các lý do là tên của cô là một xâu đối xứng. Một xâu được gọi là đối xứng nếu việc đọc nó từ trái sang phải và từ phải sang trái là giống nhau.

Ở trường Anna được học về dãy xâu Fibonacci f0, f1, … như sau:
• f0 = a
• f1 = b
• fn = fn-1fn-2 với mọi n ≥ 2 (nối của hai xâu Fibonacci liền kề trước).

Như vậy, 5 xâu Fibonacci đầu tiên là: “a”, “b”, “ba”, “bab”, “babba”.
Ngay lập tức Anna quan tâm đến vấn đề trong xâu fk, xâu con gồm các ký tự liên tiếp đối xứng dài nhất bằng bao nhiêu.

Hãy viết một chương trình giúp Anna giải quyết vấn đề này.

Dữ liệu: Vào từ bàn phím số nguyên k (0 ≤ k ≤ 80).

Kết quả: Đưa ra màn hình độ dài xâu con của xâu fk gồm các ký tự liên tiếp, đối xứng dài nhất.

Ví dụ:
Dữ liệu vào từ bàn phím Kết quả trên màn hình
k = 2 1
k = 4 4


10:00 Ngày 12 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

Ban nao giai dum minh? hoac biet cac bai toán tuong tu?
Nhập một số nguyên N và số K, thực hiện việc xóa đi k chữ số tron số nguyên đó sao cho số còn lại có giá trị bé nhất?


15:27 Ngày 20 tháng 06 năm 2014
Nhi Hoàng nói...

Bạn nào giải giúp mik bài này đc hông:
Hai số tự nhiên đc gọi là số nguyên tố cùng nhau nếu ước số chung lớn nhất=1. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho khi đảo ngược số đó ta đc 1 số nguyên tố cùng nhau vs số đã cho
VD:103 va 301


21:54 Ngày 25 tháng 06 năm 2014
Nhi Hoàng nói...

Làm ơn đó càng nhanh càng tốt nha


21:55 Ngày 25 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

Mấy anh chị giúp giùm em bài này với : tính tổng các ước nguyen tố của số n , n là số tự nhiên . Em xin lỗi nhưng em cần gấp lắm vì em mới phát hiện phảng này. Anh chị giúp giùm em nhé. Cảm ơn anh chị nhiều :D


23:32 Ngày 07 tháng 07 năm 2014
Midnight Madness nói...

Nhập vào số tự nhiên n và k. trong đó k là thứ tự của chữ số trong n tính từ trái sang phải. ví dụ n=2014, k=3 thì kết quả nhận được là 1


10:01 Ngày 11 tháng 08 năm 2014
dang nhat huy nói...

XÂU FIBONACCI Tên chương trình: FIB1.???
Công thức lặp có thể gặp với cả biểu thức xâu. Biểu thức xâu Fibonacci được xác định bằng bằng công thức lặp F0 = a, F1 = b, F2 = F0+F1, . . .Fn=Fn-2+Fn-1, . . . Các xâu đầu tiên xác định theo công thức lặp này là a, b, ab, bab, abbab, bababbab, abbabbababbab, . . .
Độ dài của xâu tăng lên rất nhanh. Vì vậy ta chỉ xét bài toán xác định một ký tự của một xâu trong dãy các xâu này.
Yêu cầu: Cho 2 số nguyên n và k. Hãy xác định ký tự thứ k của xâu Fn. Các ký tự trong Fn được đánh số bắt đầu từ 1.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản FIB1.INP:
 Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số bộ dữ liệu test (1 ≤ T ≤ 100),
 Mỗi dòng trong T dòng sau chứa 2 số nguyên n và k (0 ≤ n ≤ 45, 1 ≤ k ≤ length(Fn).
Kết quả: Đưa ra file văn bản FIB1.OUT, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng một ký tự.
Ví dụ: FIB1.INP
FIB1.OUT 4 0 1 1 1 3 2 7 7
A b a a


07:24 Ngày 30 tháng 08 năm 2014
Tân Hoàng Đức nói...

Cho 2 số bất kì cộng lại và kết quả của chúng, xét đúng or sai, nếu đáp án đúng, cộng 1 điểm, nếu sai thì dùng lại và hiển thị số điểm của nó


19:10 Ngày 12 tháng 09 năm 2014
trang nguyễn nói...

ai giải dùm với :in ra màn hình các số nguyên tố khác nhau có trong dãy


07:14 Ngày 14 tháng 09 năm 2014
Lê Long nói...

Bài toán: Cho bốn số tự nhiên. hãy đặt các dấu (+ , -) vào các số sao cho tổng chia hết cho 10


09:12 Ngày 16 tháng 09 năm 2014
dang nhat huy nói...

Tổng lớn nhất của đường chéo Tên file chương trình ‘DIAMAX.PAS’
Cho một bảng a gồm n*n số nguyên, các dòng được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ 1, các cột được đánh số từ trái qua phải cũng bắt đầu từ 1. Mỗi số trong bảng có giá trị tuyệt đối không quá 10000. Đường chéo chính của bảng là đường thẳng nối hai ô (1,1) và (n,n). Như vậy trên bảng có 2*n-1 đường chéo song song với đường chéo chính.
Yêu cầu: Hãy tìm đường chéo song song với đường chéo chính có tổng các phần tử là lớn nhất.
Dữ liệu vào từ file ‘DIAMAX.INP’:
Dòng đầu ghi số nguyên dương n (2≤n≤100)
n dòng tiếp theo chứa bảng a
Kết quả ghi vào file ‘DIAMAX.OUT’ tổng lớn nhất tìm được.
Ví dụ:
DIAMAX.INP DIAMAX.OUT
3
3 2 4
9 3 2
5 2 4 11
Đoạn có tổng bằng 0 Tên file chương trình ‘SUM0.???’
Cho dãy số nguyên a1, a2,… an.
Yêu cầu: Hãy cho biết đoạn có tổng bằng 0 có nhiều nhất là bao nhiêu phần tử (các phần tử này phải nằm liên tiếp nhau trong dãy).
Ví dụ: Có dãy số gồm 5 phần tử như sau 7 6 -1 -5 4
Ta chọn được một đoạn gồm nhiều phần tử nhất có tổng bằng 0 là 6 -1 -5 (gồm 3 phần tử)
Dữ liệu vào từ file ‘SUM0.INP’:
Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n (n≤105).
n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên ai (|ai|≤104; i=1, 2,… n).
Kết quả ghi vào file ‘SUM0.OUT’ một số nguyên duy nhất là số lượng phần tử nhiều nhất của đoạn có tổng bằng 0. Biết rằng dãy số đã cho luôn luôn có kết quả.
Ví dụ:
SUM0.INP SUM0.OUT
5
7
6
-1
-5
4 3


16:45 Ngày 28 tháng 09 năm 2014
Nặc danh nói...

Cho thời khóa biểu
Thứ 2+5 lý thuyết
3+7 thực hành
4+6 tự học
Nhập 1 ngày bất kỳ đưa ra ngày đó làm j biết 10/4 là chủ nhật


22:46 Ngày 29 tháng 09 năm 2014
Tuấn Nguyễn nói...

Ai giỏi tin giải hộ mình bài này.
P/S: nó đc dùng trong tu-bo pas-can
[Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến phần khai báo dùng để viết Trương trình để giải các bài toàn dưới đây
Tính diện tích s của h Tam giác vs độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là số tự nhiên sẽ nhập từ bàn phím)
B, tính kết quả của phép lấy phần nguyênvaf kết quả e của phép chia lấy phần dư của hai số nguyên a và b]


20:58 Ngày 14 tháng 10 năm 2014
Quỳnh Như Lư nói...

Tinh tong, tich, hieu, thuong cua hai phan so, rut gon ket qua.


13:33 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
Nhật Thành nói...

Hepl !!!!
Dãy con
Cho một dãy số tự nhiên có không quá 1000 phần tử. Người ta loại bỏ khỏi dãy một số số và giữ nguyên thứ tự của các số còn lại sao cho dãy còn lại có nhiều phần tử nhất và là một dãy số chẵn liên tiếp hoặc dãy số lẻ liên tiếp.
Ví dụ: Dãy ban đầu là 3 8 2 3 1 4 5 6 2 8 3 10 1 7. Dãy còn lại có nhiều phần tử nhất gồm 5 phần tử là 2 4 6 8 10.
Input: Dữ liệu vào cho trong file văn bản DAYCON.IN bao gồm nhiều dãy số, mỗi dãy trên một dòng. Hai số liên tiếp trên một dòng cách nhau bằng các dấu cách.
Output: Kết quả đưa ra file văn bản có tên DAYCON.OUT. Mỗi dòng của file chứa 1 dãy con tìm được tương ứng với 1 dãy trong dữ liệu vào.
Ví dụ về file input và output:
Input
3 8 2 3 1 4 5 6 2 8 3 10 1 7
2 6 3 5 4 1 2
Output
2 4 6 8 10
3 5


18:45 Ngày 28 tháng 10 năm 2014
Khanh Khờ Khạo nói...

Giả thiết N là số nguyên dương. Số nguyên M là tổng của N với các chữ số của nó. N được gọi là số nguồn của M.
Ví dụ: N=245, khi đó M=245+2+4+5=256, như vậy nguồn của 256 là 245.
Cho số nguyên M( M không quá 100 chứ số) hãy tìm nguồn nhỏ nhất của nó. Nếu M không có nguồn thì đưa ra số 0.


Cho số tự nhiên n (n<1000)
a. Số n có bao nhiêu chữ số?
b. Tìm tổng các chữ số của n.
c. Tìm chữ số cuối và chữ số đầu của n


Độ bền của một số nguyên không âm n được định nghĩa như sau:
- Nếu N có một chữ số thì độ bền của n bằng 0.
- Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của n bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của n cộng 1.
Viết chương trình nhập số n (0 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, tìm số bé hơn n có độ bền lớn nhất.
Ví dụ: Với n = 100 thì in ra kết quả: So be hon 100 co do ben lon nhat la: 77
• Giải thích:
Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1
= Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4


Viết chương trình để khi nhập một dãy n số tự nhiên a1, a2, ... an (với n nhập từ bàn phím) thì sẽ in ra dãy n số tự nhiên b1, b2, ... , bn ; trong đó bk là ra số lượng các số đứng trước số ak và nhỏ hơn ak .
Ví dụ: với n =7 và các số đã nhập là: 6 ; 1 ; 9 ; 5 ; 7 ; 4 ; 8
thì in ra kết quả là: 0 ; 0 ; 2 ; 1 ; 3 ; 1 ; 5


19:45 Ngày 28 tháng 10 năm 2014
Khánh Nguyên Nguyễn Hoàng nói...

Giải dùm:VCT nhập vào 1 xâu vào từ bàn phím và kiểm tra xâu đó có phải xâu đối xứng hay không?


18:21 Ngày 29 tháng 10 năm 2014
Uyên Phương Phạm Thái nói...

mọi người giải hộ em với:
viết chương trình xuất ra số s nhỏ nhất chia hết cho số a cho trước và gồm 3 số 7,0,2 (không giới hạn số chữ số vd:70702...) giải giùm em với, em cảm ơn trước


21:37 Ngày 03 tháng 11 năm 2014
Đức Thiện Trần nói...

vct biet so n kieu integer co 3 chu so roi in ra 3 chu so hang tram chuc va don vi


22:42 Ngày 06 tháng 11 năm 2014
Nặc danh nói...

Tìm giá trị nhỏ nhất ( min) trong 3 số nguyen a,b,c được nhập từ bàn phím


15:04 Ngày 28 tháng 11 năm 2014
ngan hoang nói...

nhập vào mảng 1 chiều gồm các số nguyên tính tổng các số chia hết cho 2


20:44 Ngày 05 tháng 12 năm 2014
Tuan Pham nói...

các a c hộ e vs
b1: viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 1000
b2 viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến 1000
b3 viết chương trình tính tổng sau;
S=1+2+3+...+N (N nhập từ bàn phím)
b4 viết ct tính tổng sau S= 1^2+2^2+3^2+...+N^2 (n nhập từ bàn phím )


13:46 Ngày 06 tháng 12 năm 2014
Như Trần nói...

bài toán tính số ngày tháng trong năm
*Dùng những câu lệnh đơn giản như If...then...else...
Cỡ lớp 8 thôi ạ..
Giúp e với thanks nhju`


13:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2014
Như Trần nói...

câu lệnh nào đơn giản thôi càng đơn giản càng tốt


13:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2014
Như Trần nói...

ngày maj hx rồi mong mọi người giúp cho ạ


19:17 Ngày 07 tháng 12 năm 2014
Hồ Thị Thủy Tiên nói...

giai giup minh bai viet ct tinh x mu n voi n la so nguyen khong am


11:43 Ngày 08 tháng 12 năm 2014
THCS Yên Định nói...

Trong kỳ thi tốt nghiệp THCS, mỗi phòng thi đều có 24 thí sinh được xếp vào 6 dãy bàn, mỗi dãy có 4 thí sinh. Có 24 tờ giấy nháp với ba loại màu Xanh, Đỏ, Tím sẽ được phát cho 24 thí sinh trong phòng thi.
Hãy viết chương trình giúp cho Giám thị phát giấy nháp sao cho mỗi thí sinh sử dụng một màu giấy nháp không trùng với màu của các bạn ngồi ở vị trí trước, sau, trái, phải đối với thí sinh đó.
1) Yêu cầu: in ra màn hình tất cả sơ đồ phát giấy nháp có thể được.
2) Tổng số giấy nháp mỗi loại được sử dụng.
ai giúp tui với


21:01 Ngày 08 tháng 12 năm 2014
tien dat phan nói...

giup minh viet kai nay voi
Câu 1: Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
+ sinh ngẫu nhiên mảng A gồm N phần tử:
+ Tính tổng và in ra màn hình các số chia hết cho 3 và 5 trong mảng A
Câu 2: Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
+Nhập sau S từ bàn phím
+ Xóa các kí tự b trong xâu s và inn ra màn hình xâu vừa Xóa
<*-*>


19:41 Ngày 13 tháng 12 năm 2014
Nặc danh nói...

viet chuong trinh pascal nhap 2 so nguyen a,b tu ban phim. Sau do in ra tih cua 2 so do.In ket qua ra man hinh.
Bai nay kho qua a! Help me


19:00 Ngày 18 tháng 12 năm 2014
Quocdung Nguyen nói...

cho N và dãy a1 đến aN . Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số âm và tính tổng của chúng"


18:25 Ngày 19 tháng 12 năm 2014
Chien Ha nói...

Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2 lệnh là: C1 và N2.
- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.
- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng lượng.
Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1 đơn vị độ dài.
Yêu cầu:- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.
- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:
+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.
+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.


10:31 Ngày 21 tháng 12 năm 2014
Nặc danh nói...

bai viet ct tinh x mu n voi n la so nguyen khong am la:
program bt;
uses crt;
var x,i,n,S:integer;
begin
clrscr;
S:=1;
write('x= '); readln(x);
write('n= '); readln(n);
for i:= 1 to n do
S:= S*x;
writeln('ket qua cua x mu n la: ',S);
readln;
end.


16:12 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
Nặc danh nói...

em moi hoc lop 6 thoi nen chi biet co vay
co gi sai mong chi gium em voi


16:16 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
Tran Duc Minh nói...

Chuan hoa xau nhu the nao bay gio cac friends?


11:15 Ngày 04 tháng 01 năm 2015
Huy Trần nói...

có ai bik làm bt vét cạn quay lui ko? chỉ mình vs


15:48 Ngày 06 tháng 01 năm 2015
Huy Trần nói...

mỗi trong N cô bò (4<=N<=16)của bác john có một số seri phân biệt S_i(1<=S_i<=25,000).Các cô bò tự hào đến nỗi mỗi cô đều đeo một chiếc vòng vàng có khắc số seri của mình trên cổ theo kiểu băng đảng giang hồ
Các cô bò giang hồ này thích nổi loạn nên đứng xếp hàng chờ vắt sữa được gọi là "hỗn loạn"
mỗi thứ tự bò là "hỗn loạn" nếu trong dãy số seri tạo bởi đàn bò, hai số liên tiếp khác biệt nhau nhiều hơn K(1<=K<=3400). ví dụ, nếu N =6 và K=1 thì 1,3,5,2,6,4 là một thứ tự "hỗn loạn" nhưng 1,3,6,5,2,4 thì không (vì hai số liên tiếp 5 và 6 chỉ chênh lệch 1).
hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để N cô bò sắp thành thứ tự "hỗn loạn"?
dữ liệu
* dòng 1: hai số N và K cách nhau bởi khoảng trắng.
* dòng 2..N+1: dòng i+1 chứa một số nguyên duy nhất là số seri của cô bò thứ i: S_i


16:07 Ngày 06 tháng 01 năm 2015
Tựa Nguyễn Trần nói...

cho một dãy số nguyên gồm n phần tử viết chương trình in ra số được lặp lại nhiều nhất trong dãy trên


15:12 Ngày 14 tháng 01 năm 2015
Tựa Nguyễn Trần nói...

mọi người giúp mình nhanh nhanh cái nhé!


15:13 Ngày 14 tháng 01 năm 2015
Tùy Bùi nói...

Giúp mình tìm một số bài tập vazt65 lí, hóa học giải bằng NNLT Pascal các bạn nhé! GẤP/////////////// xIN CHAN THÀNH CẢM ƠN


12:52 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
Nguyễn Đức Huy nói...

Tìm số lớn thứ nhì trong n số thập phân nhập thì bàn phím


15:20 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
Nặc danh nói...

viết chương trình nhập váo 2 điểm a và b trên mặt phẳng. tìm và in ra màn hình điểm nằm gần tọa độ nhất


10:22 Ngày 17 tháng 01 năm 2015
Trang Pham Thi Thuy nói...

Help me thu 6 nop bai
viet 1 chuong trinh nhap vao so nguyen n tinh tong cac uoc so nguyen to cua n


21:55 Ngày 19 tháng 01 năm 2015
Trang Pham Thi Thuy nói...

Help me thu 6 nop bai
viet 1 chuong trinh nhap vao so nguyen n tinh tong cac uoc so nguyen to cua n


21:55 Ngày 19 tháng 01 năm 2015
Minh Huy Đỗ nói...

cho một dãy số nguyên, tìm trong dãy số bằng tổng các số còn lại trong dãy? Em mới lớp 7, ai giúp em với :)


14:28 Ngày 06 tháng 02 năm 2015
Phạm Khải Minh nói...

pascal viết ct nhập vào 1 số tự nhiên n khác 0 và nhập vào m khác 0 và <= n rồi tính tổng m chữ số tận cùng của n tin 8 (giúp dùm mình sắp kt r ạ) :((


21:14 Ngày 06 tháng 02 năm 2015
doan nguyen nói...

viết phương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màng hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái trong S


22:54 Ngày 03 tháng 03 năm 2015
Nặc danh nói...

nhập vào bàn phím xâu S1 đưa ra màn hình xâu S2 bao gồm các chữ cái


22:03 Ngày 04 tháng 03 năm 2015
Huy Bui nói...

ai giúp vs
Cắt kí tự thừa phía trước xâu


22:25 Ngày 09 tháng 03 năm 2015
vu vinh nói...

giúp mik vs:
- cho 4 chữ số: 0,1,2,4 và n nguyên hãy in ra các số có n chữ số được tạo từ 4 chữ số trên:
VD : input n=2
output 10,11,12,14,20,21,22,24,40,41,42,44.
input n = 3
output 101,102,104,110,111,112,114,120,121,124,140.....444


19:38 Ngày 10 tháng 03 năm 2015
vu vinh nói...

cái bài trên dùng đệ quy nka tks m.n


19:45 Ngày 10 tháng 03 năm 2015
Chitomi Miyuki nói...

Viet chuong trinh thuc hien yeu cau sau: Tim tat cac cac so co 4 chu so sao cho tong cac chu so la 9


20:19 Ngày 11 tháng 03 năm 2015
Nặc danh nói...

Var a,b,c,d,s:integer;
Begin
S:=0;
For a:=1 to 9 do
For b:=0 TO 9 DO
for c:=0 to 9 do
For d:= 0 to 9 do
If a+b+c+d=9 then write(a*1000+b*100+c*10 + d,' ');
Readln
End.


21:36 Ngày 15 tháng 03 năm 2015
Iris Nguyen nói...

cho mình hỏi bài tâp này tí xíu

Giả sử em có khoản tiền P gửi vào Ngân hàng với lãi suất J°/•. viết chương trình tính số tiền em có đc sau n tháng cả vốn lẫn lãi


20:03 Ngày 16 tháng 03 năm 2015
Thúy Hằng Bùi Thị nói...

Giúp e vs ạ..
Viết chương trình con tính tổng của 2 số
a: 5 và 7
b: a và b( viwis a,b nhập từ bàn phím)


20:44 Ngày 16 tháng 03 năm 2015
Ngoc Nga Trịnh nói...

nhập khoảng(n) sau đó in ra số siêu hoàn hảo gần nó nhất, bt số siêu hoàn hảo là số có số chữ 6= số chữ số 8 trong số đó, và số đó chỉ có chữ số 6 và 8


22:06 Ngày 17 tháng 03 năm 2015
thanhthuy bui nói...

mọi người giúp mình bài này với. viết chương trình nhập 2 xâu S1,S2 cho biết độ dài của từ dài nhất trong xâu S1


23:04 Ngày 19 tháng 03 năm 2015
Mây Nguyễn nói...

bai của thanthuy bui
var t,s,s2:string;
a:array[1..100] of string;
i,j,max:integer;
begin
write('S1 = '); readln(s);
write('S2 = '); readln(s2);
i:=1;
j:=0;
repeat
t:='';
While (s[i]<>' ') and (i<=length(s)) do
begin
t:=t+s[i];
i:=i+1;
end;
i:=i+1;
j:=j+1;
a[j]:=t;
until i>=length(s);
max:=length(a[1]);
For i:=2 to j do
If length(a[i])>max then
max:=length(a[i]);
For i:=1 to j do
If length(a[i])=max then writeln ('Tu dai nhat trong S1 : ',a[i]);
writeln;
write('Do dai cua tu dai nhat: ',max);
readln
end.


17:22 Ngày 24 tháng 03 năm 2015
Mây Nguyễn nói...

bài của Ngọc Nga Trịnh
Function KTHH(n:longint):boolean;
var i,j,d,d1:longint;
s,t:string;
begin
str(n,s);
d:=0;
d1:=0;
For i:=1 to length(s) do
begin
If s[i]='6' then d:=d+1;
If s[i]='8' then d1:=d1+1;
end;
For i:=1 to length(s) do
If (d=d1) and (d<>0) and (d1<>0) and (d+d1=length(s)) then KTHH:=true
else
KTHH:=false;
end;
var n,i,j,m:longint;
begin
write('N = ');
readln(n);
n:=j;
repeat
inc(n);
until KTHH(n)=true;
writeln('So hoan hao gan voi ',j,' nhat la : ',n);
readln
end.


17:53 Ngày 24 tháng 03 năm 2015
Mây Nguyễn nói...

bài của Thuý Hằng Bùi Thị
Procedure Tong(a,b:integer);
var s:integer;
begin
s:=a+b;
write('S= ',s);
end;
var a,b:integer;
begin
write('a= ');
readln(a);
write('b= ');
readln(b);
Tong(a,b);
readln
end.


17:58 Ngày 24 tháng 03 năm 2015
thy nguyễn nói...

tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên được nhập từ bàn phím làm như thế nào


22:43 Ngày 26 tháng 03 năm 2015
Nặc danh nói...

Nhập một số nguyên dương n và số k. Xóa đi k chữ số trong số nguyên dương n sao cho số còn lại có giá trị bé nhất.


19:03 Ngày 28 tháng 03 năm 2015

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.