- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tuổi cha tuổi conNhập từ bàn phím tuổi cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn 2 lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi "Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con"?


uses crt;
var tcha,tcon,nam,kq:byte;
begin
write('nhập tuổi con:');readln(tcon);
write('nhập tuổi cha gấp ba lần tuổi con và ít nhất lớn hơn tuổi con 25:');readln(tcha);
repeat
nam:=nam+1;
tcon:=tcon+1:
tcha:=tcha+1;
until tcha=2*tcon;
kq:=nam;
writeln('vậy sau ',kq,' năm thì tuổi cha gấp 2 tuổi con');
readln;
end.Nặc danh nói...

thang nao lam ma ngu the


08:35 3 tháng 10, 2012
Nặc danh nói...

ngu j mà ngu hả mày


13:53 20 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

thì ngu đó


16:44 25 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

bạn ơi mình có thể làm cách khác được mà, ko cần dùng vòng lặp


08:17 13 tháng 6, 2013
Nặc danh nói...

cách khác đó là giải theo kiểu bài toán lớp 3 không cần dùng vòng lặp nhưng bài này trong chuyên mục vòng lặp nên phải dùng nhé


22:13 20 tháng 10, 2013
Nặc danh nói...

Đm cô giáo hỏi repeat ở đâu ra cô chưa dạy mà !


14:04 8 tháng 12, 2013
Nặc danh nói...

có cần thiết phải vùi dập thế ko?


20:57 28 tháng 5, 2016
Khuong Nguyen-Geometry Fun World nói...

Bài này có thể giải kiểu đại số chứ không nhất thiết phải chơi vòng lặp


16:48 3 tháng 11, 2016

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.