- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

45 Ngày tháng năm sau ngày được nhập N ngàyĐề bài: Nhập ngày tháng năm. Hãy cho biết ngày tháng năm sau đó N ngày.
[Read More...]


8 In ra tệp các phần tử xuất hiện trong tệp từ k lần trở lênNhập một dãy A (mỗi số chỉ xuất 1 lần) có N (< 40) số tự nhiên và 1 số K. Hãy xuất ra các phần tử có số lần xuất hiện trong dãy A từ K lần trở lên.
Dữ liệu nhập: file DAYSO.INP:
- Dòng 1: 2 số n và k cách nhau bởi 1 dấu cách.
- Dòng 2: dãy A.
Dữ liệu ra: file DAYSO.OUT: Xuất các số thỏa điều kiện trên.
[Read More...]


15 Tìm các số tổng các các ước của số này bằng số kia và ngược lạiHai số m,n gọi là bạn của nhau nếu tổng các ước của m bằng n và ngược lại.Tìm tất cả các số là bạn của nahu và nhỏ hơn 10001.
[Read More...]


24 Kiểm tra số chính phương trong mảng 1 chiềuTrước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về số chính phương. Số chính phương là gì? Số chính phương là một số mà tự nó là căn bậc hai của một số tự nhiên khác, hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên.
Ví dụ: 289 là một số chính phương vì 289 = 17 bình phương.
[Read More...]


13 Bài tập dãy Fibonaci và số nguyên tốDãy FIBONACI là dãy được xác định như sau: F(0) = 0; F(1) = 1 và F(n) = F(n-1) + F(n-2) với n = 2, 3...
Hãy viết chương trình máy tính để nhập từ bàn phím số nguyên dương M (2<M<2000000000), rồi xuất ra màn hình số FIBONACI lớn nhất là nguyên tố và nhỏ hơn M.
[Read More...]


17 Nội dung ôn thi tin học 11 (Pascal)Bạn đang chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi Tin học nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bài viết sau sẽ cung cấp khái quát nội dung ôn tập để bạn vững tâm hơn khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Tin học trẻ...
[Read More...]


9 Tổng m số tận cùng của n trong pascalNhập vào 1 số tự nhiên n* và nhập vào m, sau đó tính tổng m các số tận cùng của n.
vd: n = 365 m =2 tổng = 5+6=11.
[Read More...]


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.