- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tìm các số tổng các các ước của số này bằng số kia và ngược lạiHai số m,n gọi là bạn của nhau nếu tổng các ước của m bằng n và ngược lại.Tìm tất cả các số là bạn của nahu và nhỏ hơn 10001.


Ý tưởng: Thay vì chạy 2 vòng lặp để xét m và n, ta có thể chỉ cần chạy 1 vòng lặp kiểm tra xem m và uoc(m) có là bạn của nhau không.

PROGRAM timban;
FUNCTION uoc(k:INTEGER):longint;
VAR i,tong:INTEGER;
BEGIN
tong:=0;
FOR i:=1 TO k DIV 2 DO
IF k MOD i =0 THEN tong:=tong+i;
uoc:=tong;
END;
VAR m:longint;
BEGIN
for m:= 1 to 10001 do
   if uoc(uoc(m)) = m then writeln(m, ' va ', uoc(m),' la ban cua nhau');
readln
END.


Bach Nguyen Xuan nói...

nêu chay theo chuong trinh nay thi moi cap so se bi lap lai 2 lan.
nen sua thanh:
If (uoc(uoc(m)) = m) and (m < uoc(m)) then
writeln(m, ' va ', uoc(m),' la ban cua nhau');


21:53 24 tháng 10, 2012
Nặc danh nói...

viet chuong trinh nhap vao day a gom N so nguyen (e<100).tinh cac tong trong day a
hic giup mih vr mih con ga lam k biet j het ak.huhuhu...


20:10 6 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

ai cung bit,gioi ak,bi quyet hoc cua moi ng la j vay ???haiz.....


20:12 6 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

It's actually a cool and useful piece of information. I'm satisfied that you shared this helpful information with
us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.


my blog post: bankruptcy Florida


23:37 15 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

uh


21:01 12 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

the con then thi sao, about what nua chi, va scorller, haha


21:02 12 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

ahahah, thang nai 2` that


21:05 12 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

Ai biết thì giúp mình nhé!
Bài 1: Nhập từ bàn phím số nguyên A ( 10 ≤ A ≤ 106)
+ Dòng 1: In ra P là số lớn nhất có số chữ số bằng số chữ số của A
+ Dòng 2: In ra Q là số nhỏ nhất có số chữ số bằng số chữ số của A
INPUT OUTPUT
A=132 P= 321
Q= 123


17:08 19 tháng 3, 2014
Nặc danh nói...

de that day


12:37 12 tháng 4, 2014
Lâm thành phố nói...

Chỉnh tiêu đề lại nhé.
"Tìm các số có tổng các ước bằng nhau"


09:18 27 tháng 7, 2014
Nặc danh nói...

Giai thích giùm minh bài trên đi mình hông hiểu lắm!:)))))


16:59 6 tháng 9, 2014
Hang lai thi nói...

gửi cho em bài chương trình kiểm tra số hoàn hảo trong mảng 1 chiều...
và kiểm tra số nguyên tố trong mảng 1 chiều
các bài tập này không dùng chương trình con có chạy không các anh?


17:11 10 tháng 2, 2015
Huy Nguyễn Văn nói...

Tại sao lại : "kiểm tra xem m và uoc(m) có là bạn của nhau không." ạ?


15:50 13 tháng 2, 2016
Chau Truong nói...

ai giai gium e bai nay a
Cho một văn bản input.dat gồm nhiều dòng. Mỗi dòng là một dãy có n số nguyên (0 nhỏ hơn n nhỏ hơn 1000 ). Các số viết cách nhau một khỏan cách. Viết c. trình tinhs tổng mỗi dãy số. Kết quả tinhs đc ghi ra tệp out.dat trên dong tương ứng .trong c. trình phải tạo và sử dụng c.trình con Tong dungf để tính và trả về số tổng các số nguyêntrong mrng số nguyên nhận vào


18:23 13 tháng 4, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.