- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Trắc nghiệm nhanh Pascal (tin học lớp 8)1. Lệnh lặp For, mỗi lần lặp giá trị của biến đếm thay đổi như thế nào?
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4

2. Cấu trúc của câu lệnh lặp For:
a) For i:= 1 to n do Câu lệnh;                                     
b) For biến đếm=1 to do Câu lệnh;
c) For biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;
d) For biến đếm:=giá trị đầu to n do Câu lệnh;

3. Số lần lặp trong câu lệnh sau là: For i:=5 to 27 do ….
a) 20 lần                                   21 lần                                       c) 22 lần                       d) 23 lần

4. Đoạn lệnh sau, mỗi lần lặp giá trị của biến i trong câu lệnh sau thay đổi như thế nào?
       While i<=10 do i:=i+3;
a) tăng 1                                   b) tăng 2                                   c) tăng 3                       d) tăng 4

5. Cấu trúc của câu lệnh lặp While:
a) While i<=n do Câu lệnh;                            
b) While biến đếm do Câu lệnh;
c) While điều kiện do Câu lệnh;          
d) While biến đếm:=giá trị đầu to giá trị cuối do Câu lệnh;

6. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
i:=1; S:=5;
While i<=5 do
Begin
            S:=S+i; i:=i+2;
End;
a) S=13
b) S=14
c) S=15
d) S=16

7. Kết quả in ra của đoạn lệnh sau khi thực hiện là:
For i:=1 to 10 do
     If i mod 2=1 then    
            Write (‘i=’,i, ’ ’);
a) i=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) i=0 2 4 6 8 10
c) i=0 1 3 5 7 9
d) i=1 3 5 7 9

8. Đoạn lệnh sau đúng, sai như thế nào?
While n<=0 do;
            Write(‘Nhap lai n:’);
Readn (n);
a) Đúng
b) Sai, sau do không có ;
c) Sai, thiếu Begin end.
d) Câu b và c đúng

Sưu tầmsẳm gia bảo nói...

tin hoc lớp 8 thi trắc nghiệm dễ quá ,tin hoc 11 thì lập trình mà em học lớp 11 từ đầu tới sắp thi ma không làm được bài tập nào hết .thầy cô giúp em với.em xin cam ơn


21:00 2 tháng 12, 2012
Nhân Lê Trọng nói...

câu 7 sai đề rồi ad ơi, nó thiếu "i=" trước mỗi kết quả


10:30 25 tháng 12, 2012
Nặc danh nói...

may bai nay lam dc nhng it wa


15:39 24 tháng 10, 2013
Hán Long nói...

mấy pài nè zễ zữ zậy hôn hỉu ad za đề như zậy là cko ko điểm hs àk


14:13 4 tháng 1, 2014
Nặc danh nói...

F***!!!


20:29 1 tháng 4, 2015
Nặc danh nói...

lấy cặc địt cho mẹ nó thủng lồn lun đê (cặc nà bự bự vào đấy)


20:34 1 tháng 4, 2015
Tình yêu muôn thuở nói...

Câu 8 sai đề rồi AD ơi, thiếu khai báo biến.


21:34 12 tháng 2, 2017
Lâm Anh Trần Đình nói...

câu 8 sai đề r ad ơi đáng lẽ phải là read hoặc readln chứ sao lại readn mà đáp án không có cái đấy.


20:57 23 tháng 3, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.