- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Giải phương trình bậc hai bằng PascalÝ tưởng: Để giải phương trình bậc 2 bằng Pascal, chúng ta sẽ tính del-ta như khi giải phương trình bậc 2 bình thường.

PROGRAM ptb2;
USES crt;
VAR a,b,c,x1,x2,d:REAL;
BEGIN
    clrscr;

    REPEAT
     write('Nhap cac he so a, b, c: ');
     readln(a,b,c);
    UNTIL a<>0;

    d:=sqr(b)-4*a*c;
   
    IF d<0 THEN write('Phuong trinh vo nghiem!')
    ELSE
    BEGIN
         x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
         x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
         IF d=0 THEN writeln('Phuong trinh co nghiem kep x = ',x1:5:1)
         ELSE writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ',x1:5:1,x2:5:1);
    END;

    readln;
END. 


Nặc danh nói...

Hello there! I simply wish to offer you a huge thumbs up
for the excellent information you have here on this post.
I'll be coming back to your site for more soon.

my website - bankruptcy attorney florida


01:59 Ngày 16 tháng 03 năm 2013
hung nói...

bạn sai cái chỗ giống mình. thiếu cái trường hợp d:=0


18:47 Ngày 07 tháng 09 năm 2014

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.