- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Giải phương trình bậc hai bằng PascalÝ tưởng: Để giải phương trình bậc 2 bằng Pascal, chúng ta sẽ tính del-ta như khi giải phương trình bậc 2 bình thường.

PROGRAM ptb2;
USES crt;
VAR a,b,c,x1,x2,d:REAL;
BEGIN
    clrscr;

    REPEAT
     write('Nhap cac he so a, b, c: ');
     readln(a,b,c);
    UNTIL a<>0;

    d:=sqr(b)-4*a*c;
   
    IF d<0 THEN write('Phuong trinh vo nghiem!')
    ELSE
    BEGIN
         x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
         x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
         IF d=0 THEN writeln('Phuong trinh co nghiem kep x = ',x1:5:1)
         ELSE writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ',x1:5:1,x2:5:1);
    END;

    readln;
END. 


Linh Trân Anh nói...

ban up file do len di


17:57 29 tháng 1, 2013
Nặc danh nói...

Hello there! I simply wish to offer you a huge thumbs up
for the excellent information you have here on this post.
I'll be coming back to your site for more soon.

my website - bankruptcy attorney florida


01:59 16 tháng 3, 2013
hung nói...

bạn sai cái chỗ giống mình. thiếu cái trường hợp d:=0


18:47 7 tháng 9, 2014
Nguyễn Đình Tài nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tú Dương Xuân nói...

Thie truong hop a=0 hay khac 0


16:09 5 tháng 5, 2016
Nặc danh nói...

hơi khó hiểu chút ;/


15:33 2 tháng 11, 2016
Nặc danh nói...

ko có thứ cần thiết16:02 9 tháng 3, 2017
Phi Long Nguyễn nói...

Chương trình không chạy được! Xem lại đi bạn à!


22:07 26 tháng 9, 2017
Trung Nhẫn Nguyễn nói...

x1:5:1 mà 5:1 là gì vậy bạn?


17:57 28 tháng 9, 2017
Kaito Minh nói...

Error 113
5:1 là giới hạn 5 chữ số đầu và 1 chữ số sau dấu phẩy, VD: 12345,1


13:57 30 tháng 9, 2017
Nặc danh nói...

?????????????????????????????????????????????????????????????


09:20 16 tháng 8, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.