- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Sắp xếp mảng 1 chiềuViết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên. Sắp xếp lại mảng theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

Ý tưởng:
Cho biến i chạy từ 1 đến N-1, đồng thời cho biến j chạy từ i+1 đến N: Nếu A[i]>A[j] thì đổi chổ A[i], A[j].

Dưới đây là thuật toán sắp xếp mảng 1 chiều:

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,j,Tam:Integer;
Begin
{Nhập mảng}
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
{Sắp xếp}
For i:=1 To N-1 Do
For j:=i+1 To N Do
If A[i]>A[j] Then
Begin
Tam:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Tam;
End;
{In kết quả ra màn hình}
Writeln('Ket qua sau khi sap xep:');
For i:=1 To N Do Write(A[i]:5);
Readln;
End.Nặc danh nói...

cho em hoi chữ "tam" có nghia la j"


19:20 Ngày 14 tháng 11 năm 2012
Mập nói...

"tạm" là giá trị của a[i] : để khi a[i] > a[i+1] thì a[i] sẽ = a[i+1], còn a[i+1] sẽ = a[i], nhưng lúc này a[i] đã nhận giá trị mới là a[i+1] nên ta phải đặt "tạm" = a[i] để thay giá trị "tạm" vào a[i+1]


14:03 Ngày 19 tháng 12 năm 2012
Nặc danh nói...

hoi kho hieu 1 ty


15:54 Ngày 09 tháng 01 năm 2013
Hổ Yêu Thỏ Đen nói...

Hoàng Bảo love Phương Thảo Nhiều lắm


09:18 Ngày 23 tháng 01 năm 2013
Cường nói...

cái này là straight selection sort phải không ạ?


20:56 Ngày 04 tháng 02 năm 2013
Nặc danh nói...

Hello, i read your blog from time to time and i own
a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.

Here is my homepage ... their web site


12:57 Ngày 23 tháng 02 năm 2013
Nặc danh nói...

Pascap đúng là khó


08:33 Ngày 17 tháng 06 năm 2014
Nặc danh nói...

nó sẽ dễ hơn nếu bạn nói đúng tên nó (pascal)


10:28 Ngày 01 tháng 07 năm 2014
Nặc danh nói...

-______- .......


18:06 Ngày 18 tháng 12 năm 2014

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.