- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Dếm số ký tự chữ và sốViết ct nhập vào xâu có cả chữ và số, rồi cho xuất ra có bao nhiêu kí tự chữ và bao nhiêu kí tự số.

var s: string;cs,cc,i: integer;
begin
 write('Nhap mot xau ky tu: ');
 readln(s);
 cs:=0;
 cc:=0;
 for i:=1 to length(s) do
 begin
  if (s[i] in ['0'..'9']) then cs:=cs+1;
  if s[i] in ['A'..'Z'] + ['a'..'z'] then cc:=cc+1;
 end;
 write('So cac ki tu la chu so:',cs:2,'  So cac ki tu la chu cai:',cc:4);
 readln
end.


Nặc danh nói...

minh muon tim chuong trinh hien ra bang cuu chuong cua lop 8 co


20:54 22 tháng 2, 2013
Nguyên Trần nói...

Thanks. Mình đang rất cần!


21:06 17 tháng 8, 2013
Pauline Louis nói...

Dùng code này liệu khi nhập vào như 33, 111 có ra không nhỉ?


17:24 26 tháng 4, 2015
Ly Lê nói...

cảm ơn bạn nhiều


11:55 14 tháng 12, 2015
Nặc danh nói...

Minh nghi nhu the nay cung dc (đối với dãy số) :
Program.....;
Uses....;
Var n:integer;
Begin
If n>10 then write(n co mot chu so)
If (n>9) and(n<100) then write('n co hai chu so')
......
If n>999 and n<10000 then write ('n co 4 chu so')
.......{bn co the viet tiep}
Readln;
End


17:03 22 tháng 4, 2016
Nặc danh nói...

mẹ sai gần hết r ông nội , giải cách nào ngắn hơn ik


15:48 25 tháng 12, 2016
Tuấn Anh Lê nói...

Giai dúm to Bãi taq tin hoc Này voi
Viết chương trình nhaq vào bàn qhím xâu không qua 125 kí tu.Đêm va đua ra man hinh so luong ki tu la "a" hoac "A" co trong xâu


07:10 23 tháng 4, 2017
Tuấn Anh Lê nói...

Giai dúm to Bãi taq tin hoc Này voi
Viết chương trình nhaq vào bàn qhím xâu không qua 125 kí tu.Đêm va đua ra man hinh so luong ki tu la "a" hoac "A" co trong xâu


07:13 23 tháng 4, 2017
HUU TRI NGUYEN nói...

wow, sao anh, chi biet cach nay hay vay? em la newbie nen cam on rat nhieu a


11:22 9 tháng 11, 2017
Đạt Hoàng nói...

Admin chỉ mình bài này đi, nhập vào số N (0<N<1000), tìm số lượng các chữ số cần dùng.
Thử: N = 5
Giá trị của N: 001,002,003,004,005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Chữ số)
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 (Số lượng cần dùng)
---------------------------------------------------------
N = 12
Giá trị của N: 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Chữ số)
22 4 2 1 1 1 1 1 1 1 (Số lượng cần dùng)


17:32 10 tháng 12, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.