- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Dãy số FibonaciIn ra màn hình dãy số Fibonaci với n số nhập từ bàn phím. Biết dãy số Fibonaci là dãy số mà F(1)=0, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2).

uses crt;
var i,n,f1,f2: integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap n: ');
 readln(n);
 f1:=0;
 f2:=1;
 for i:=1 to n do
 begin
  write(f1,' ');
  f2:=f2+f1;
  f1:=f2-f1;
 end;
 readln;
end.


Pé Trịnh nói...

cho mình hỏi luôn: Cho trước số tự nhiên N, hãy tìm biểu diễn Fibonaci của số N.


20:34 23 tháng 6, 2014
Bố Đéo Đùa nói...

sai . bị lỗi eror 200 bạn ạ


22:36 20 tháng 5, 2016
Unknown nói...

bai ban sai roi


14:30 31 tháng 8, 2016
Nặc danh nói...

Có cách viết cho câu lệnh while-do không ạ


19:14 18 tháng 2, 2017
Unknown nói...

cho mình hỏi nhập N,hãy viết chương trình kiểm tra xem N có thể biểu diễn thành tổng của các dãy số fibonaxi hay ko? (vd:15 = 2 + 5 + 8


21:28 4 tháng 3, 2017
Quyen Nguyen nói...

có ai có bai này viết bằng chương trình con không cho em xin với


10:53 21 tháng 3, 2017
Hưng Phan Đăng nói...

Có ai biết làm bt tin học trẻ : Bt yên ngựa �� ko chỉ mk vs nha


14:45 11 tháng 4, 2017
Nặc danh nói...

nhôn lừ


08:15 27 tháng 4, 2017
Nặc danh nói...

sai rồi bạn ạ.
Phải đổi chỗ write f1 xuống dưới mới đúng


04:51 16 tháng 6, 2017
Nặc Danh No.1 nói...

?? Mình Ko hiểu lắm


21:21 28 tháng 4, 2018
Nặc danh nói...

co le dung roi


08:27 29 tháng 5, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.